Multilingual Turkish Dictionary

NADANİ

NADANİ : Turuz Farsca - Türkce

anlayışsızlıq

NADANİ : Turuz Farsca - Türkce

axmaqlıq

NADANİ : Turuz Farsca - Türkce

udalalıq

NADANİ : Turuz Farsca - Türkce

qafaçsızlıq

NADANİ : Turuz Farsca - Türkce

qalın qafalıq

NADANİ : Turuz Farsca - Türkce

qavrayışsızlıq

NADANİ : Turuz Farsca - Türkce

qırtabaşlıq

NADANİ : Turuz Farsca - Türkce

kovatlıq (< kov. kav). içi boşluq

NADANİ : Turuz Farsca - Türkce

səfehlik axmaqlıq

NADANİ : Turuz Farsca - Türkce

qavrayışsızlıq anlayışsızlıq

NADANİ : Turuz Farsca - Türkce

düşünməzlik budalalıq

NADANİ : Turuz Farsca - Türkce

önlük gəbəlik

NADANİ : Turuz Farsca - Türkce

kavırlıq kavıllıq. kovatlıq. (< kov. kav). içi boşluq

NADANİ : Turuz Farsca - Türkce

küdlük küdbeyinlik

NADANİ : Turuz Farsca - Türkce

gəbəlik qabalıq. qabatlıq

NADANİ : Turuz Farsca - Türkce

qabavlıq qabatlıq. anlayışsızlıq. içi boşluq. başaçsızlıq

NADANİ : Turuz Farsca - Türkce

qabalıq qabatlıq. başsızlıq. qafasızlıq. qanmazlıq. içi boşluq. başaçsızlıq. beyinsizlik. qavrayışsızlıq. anlayışsızlıq

NADANİ : Turuz Farsca - Türkce

aşaçsızlıq qafaçsızlıq. beyinsizlik

NADANİ : Turuz Farsca - Türkce

aşsızlıq qafasızlıq

NADANİ : Turuz Farsca - Türkce

eyinsizlik qavrayışsızlıq

NADANİ : Turuz Farsca - Türkce

qırıqlıq qırtlıq. qartlıq