Multilingual Turkish Dictionary

NADANCA

NADANCA : Turuz Farsca - Türkce

acarmazın

NADANCA : Turuz Farsca - Türkce

ayağıca

NADANCA : Turuz Farsca - Türkce

ilgisizcə

NADANCA : Turuz Farsca - Türkce

ozbaşca

NADANCA : Turuz Farsca - Türkce

ənayicə

NADANCA : Turuz Farsca - Türkce

gicinə

NADANCA : Turuz Farsca - Türkce

görgüsüzün

NADANCA : Turuz Farsca - Türkce

saçıqca

NADANCA : Turuz Farsca - Türkce

şapşalca

NADANCA : Turuz Farsca - Türkce

şaşqınca

NADANCA : Turuz Farsca - Türkce

yoğurca

NADANCA : Turuz Farsca - Türkce

cacıqca ( < saçmaq). cahilcə

NADANCA : Turuz Farsca - Türkce

avanaqca axmaqca. alabaşca. aldavılca. alqınca. anayıca

NADANCA : Turuz Farsca - Türkce

qırtalaqca amiyanə

NADANCA : Turuz Farsca - Türkce

andavılca avalca

NADANCA : Turuz Farsca - Türkce

öncə budalaca

NADANCA : Turuz Farsca - Türkce

çaşqınca dalyaraqca. daşraca. dışraca. naşıca

NADANCA : Turuz Farsca - Türkce

gobutca gəbəcə. gəvəcə. dəlicə

NADANCA : Turuz Farsca - Türkce

görməmişcə görgüsüzün

NADANCA : Turuz Farsca - Türkce

kötükcə ködükcə. görgüsüzcə

NADANCA : Turuz Farsca - Türkce

koryatca qabaca

NADANCA : Turuz Farsca - Türkce

qaba sabaca qamqalatca. qapqalatca

NADANCA : Turuz Farsca - Türkce

qartca qaytaca

NADANCA : Turuz Farsca - Türkce

qırıqca qırtabaşca. qırtalaqın. qırtca. abdalca

NADANCA : Turuz Farsca - Türkce

salaqca salaqın

NADANCA : Turuz Farsca - Türkce

sapaqın savsızca. savsızın

NADANCA : Turuz Farsca - Türkce

yontulmamışın yöndəmsizin. yöndəmsizcə. xamına

NADANCA : Turkish Turkish

nadan (bir biçimde)