Multilingual Turkish Dictionary

NAGƏHANİ BƏLA

NAGƏHANİ BƏLA : Turuz Farsca - Türkce

pisgəl gözlənilməz müsibət.
pisgələ düşmək