Multilingual Turkish Dictionary

NAGAHAN

NAGAHAN : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[fars.]
Bax nagahani.
.Orada cavanlar nagahan bəlalara düçar olurlar.. C.Memmedquluzade.
.Hələömrüm-də belə nagahan şey görməmişəm. S.Rehimov.
zərf Gözlenmeden, birden-bire, qefil-den, xebersiz. Nagahan küçədə ucaldı səda; Vur-haray düşdü, qopdu bir qovğa. M.Ə.Sa-bir. [Şeyx Hadi:] Nagahan başlayıb vəba, taun; Sardı ətrafı, xəlqi etdi zəbun. H.Cavid. Günlərin birində öz evində yaşadığı vaxtda, nagahan, Həsən yenə də azarladı.. B.Talıblı.