Multilingual Turkish Dictionary

NAKIZ

NAKIZ : Turkish Risale

(Nakz. dan) Bozan, bozucu

NAKIZ : Ottoman Turkish

(Nakz. dan) Bozan, bozucu

NÂKİZ : Ottoman Turkish

nakzeden, çelişen

NAKIZ : Turkish Turkish Hukuk

Nakzeden, bozan, bozucu