Multilingual Turkish Dictionary

NALÇƏRƏ

NALÇƏRƏ : Turuz Dictionary

çalıq. qəhbəxana ruspuxana

NALÇƏRƏ : Turuz Dictionary

çalıq. qəhbəxana ruspuxana