Multilingual Turkish Dictionary

NALBƏD

NALBƏD : Arin Turkish Etimology Dictionary

nalçı. atın dırnağını aşındırıb yonan. taşqarçı. daşqarçı. taqavçı

NALBƏD : Turuz Farsca - Türkce

əndçi

NALBƏD : Turuz Farsca - Türkce

çiviçi

NALBƏD : Turuz Farsca - Türkce

qadaqçı

NALBƏD : Turuz Farsca - Türkce

yamaçı

NALBƏD : Turuz Farsca - Türkce

taxcı
axsaq eşşəyin, kor taxcısı (nalbəndi) olar