Multilingual Turkish Dictionary

NAMÜNƏZZƏM

NAMÜNƏZZƏM : Turuz Farsca - Türkce

səlpik

NAMÜNƏZZƏM : Turuz Farsca - Türkce

sərpik

NAMÜNƏZZƏM : Turuz Farsca - Türkce

aşqav düzəniz

NAMÜNƏZZƏM : Turuz Farsca - Türkce

törtöküntü namürəttəb