Multilingual Turkish Dictionary

NAMİZƏDLİK

NAMİZƏDLİK : Azerbaijani English Dictionary

i. candidature; candidacy; amer. nomination; bir kəsin namizədliyini irəli sürmək to nominate smb. for election, to put* forward smb.;s candidature; namizədliyini geri götürmək to withdraw one;s candidature

NAMIZƏDLIK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
Namized (
ci me-
nada) kimi çıxışetme imkanı ve ya hüququ. Namizədliyini irəli sürmək.
İlk, kiçik elmi derece ile elaqedar olan. Namizədlik dərəcəsi. Namizədlik imtahanı.
Mövzu götürüb namizədlik dissertasiyası yaz-maq istəyirdim. M.Hüseyn. □ Namizədlik minimumu
seçilen sahede elmi tedqiqat işi aparmaq, müvafiq elm sahesinde elmler namizedi derecesi almaq ve dissertasiyanı hazırlamaq üçün lazım olan biliklerin mec-musu. Namizədlik minimumu vermək.