Multilingual Turkish Dictionary

NAMƏHDUD

NAMƏHDUD : Turuz Farsca - Türkce

engin

NAMƏHDUD : Turuz Farsca - Türkce

çəksiz hədsiz. məhdud olmayan

NAMƏHDUD : Turuz Farsca - Türkce

çəklənməz məhdud olunmaz

NAMƏHDUD : Turuz Farsca - Türkce

yoxlanılmaz məhdud olunmaz.
yoxlanılmaz duyğular

NAMƏHDUD : Turuz Farsca - Türkce

sınırsız ölçüsüz. sərhədsiz