Multilingual Turkish Dictionary

NAMƏHRƏMNƏN QAÇIB SAXLANMA

NAMƏHRƏMNƏN QAÇIB SAXLANMA : Turuz Farsca - Türkce

qaç köç naməhrəmnən qaçıb gizlənmə.
bura qaç köçün yeri deyil