Multilingual Turkish Dictionary

NAMƏRDLƏRİN

NAMƏRDLƏRİN : Turuz Farsca - Türkce

kitosların nakəslərin.
iştə kitosların işi bu, tikən kimi gülə batmaq, yılan kimi dosdu soxmaq