Multilingual Turkish Dictionary

NAMƏTLƏRİN

NAMƏTLƏRİN : Turuz Farsca - Türkce

qaykimlərin
qaykimlərin əlindəsə dərmanın dayan dərdə, o dərmana əğilmə. (qaykimlərin: namətlərin)