Multilingual Turkish Dictionary

NAMQOZARİ

NAMQOZARİ : Turuz Farsca - Türkce

adlandırış ad vermə. ad qoyma.
adlandırış törəni: ad vermə mərasimi