Multilingual Turkish Dictionary

NAMVƏR

NAMVƏR : Turuz Farsca - Türkce

adlı adlım. ad almış. qatı adlı, ünlü. tanınan. bilinən. bəllin. bəlin. anqın. məşhur. şöhrətli