Multilingual Turkish Dictionary

NAMZƏD

NAMZƏD : Turuz Farsca - Türkce

adağlıq

NAMZƏD : Turuz Farsca - Türkce

adlıq

NAMZƏD : Turuz Farsca - Türkce

imli

NAMZƏD : Turuz Farsca - Türkce

yavıqlı atağ

NAMZƏD : Turuz Farsca - Türkce

aytuv aytul. aday. kandid

NAMZƏD : Turuz Farsca - Türkce

qaralı imli. nişanlı

NAMZƏD : Turuz Farsca - Türkce

aday nişanlı

NAMZƏD : Turuz Farsca - Türkce

yavuqlu yavıqlı