Multilingual Turkish Dictionary

NAMZƏD QIZ

NAMZƏD QIZ : Turuz Farsca - Türkce

adaxlı qız

NAMZƏD QIZ : Turuz Farsca - Türkce

gəlinqız adaqlı qız

NAMZƏD QIZ : Turuz Farsca - Türkce

qızgəlin adaqlı qız

NAMZƏD QIZ : Turuz Farsca - Türkce

yavuq adaqlı qız

NAMZƏD QIZ : Turuz Farsca - Türkce

adaqlı nişanlı. adaqlı qız