Multilingual Turkish Dictionary

NAPƏSƏNDİDƏ

NAPƏSƏNDİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

alal alat. tıq. bıq. qəbeh

NAPƏSƏNDİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

yaxmaz xoşa gəlməz. (yaxmar: xoşa gəlim)

NAPƏSƏNDİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

pisik kötük. yaxışsız. yaxmaz. yarmaz. yaxcı olmayan

NAPƏSƏNDİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

qaqqıc qaqlıc. qaqılıc. qaqcın. qamıq. qarmıq. qatıq. qartıq

NAPƏSƏNDİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

qınaq qınalı. qınalıq