Multilingual Turkish Dictionary

NAPOXTƏ

NAPOXTƏ : Turuz Farsca - Türkce

çiğ

NAPOXTƏ : Turuz Farsca - Türkce

pişməmiş

NAPOXTƏ : Turuz Farsca - Türkce

tərnə xam. naşı. pişməmiş. olquşmamış

NAPOXTƏ : Turuz Farsca - Türkce

oğulcuq olmamış. xam

NAPOXTƏ : Turuz Farsca - Türkce

ağız yeni başlamış. naşı. əcəmi.
ağız kişi.
ağız işçi

NAPOXTƏ : Turuz Farsca - Türkce

ərməmiş yetməmiş. pişməmiş