Multilingual Turkish Dictionary

NAQQIŞLI

NAQQIŞLI : Arin Turkish Etimology Dictionary

naqqışlı gedmək: qaraquca. tək ayaq üsdə yerimək

NAQQIŞLI : Turuz Dictionary

yanqqışlı. yalqışlı.
tək ayağlı.
tək ayağlı sıçrama oyunu. səksək

NAQQIŞLI : Turuz Dictionary

yanqqışlı. yalqışlı.
tək ayağlı.
tək ayağlı sıçrama oyunu. səksək