Multilingual Turkish Dictionary

NARƏSA

NARƏSA : Turuz Farsca - Türkce

çatımaz

NARƏSA : Turuz Farsca - Türkce

əsgik

NARƏSA : Turuz Farsca - Türkce

qınas

NARƏSA : Turuz Farsca - Türkce

qırnas

NARƏSA : Turuz Farsca - Türkce

yetərsiz

NARƏSA : Turuz Farsca - Türkce

qıras (< qırmaq)

NARƏSA : Turuz Farsca - Türkce

çatmaz kəm. naqis

NARƏSA : Turuz Farsca - Türkce

əksik qeyri qənaət bəxş. kəmbud. nəqs