Multilingual Turkish Dictionary

NARAHATÇILIQ VERMƏ

NARAHATÇILIQ VERMƏ : Turuz Farsca - Türkce

acıtma

NARAHATÇILIQ VERMƏ : Turuz Farsca - Türkce

sıxıtma

NARAHATÇILIQ VERMƏ : Turuz Farsca - Türkce

xorlama

NARAHATÇILIQ VERMƏ : Turuz Farsca - Türkce

can sıxma baş ağrıtma. qılp qoyma. çürütmə. aramişin, asayişin pozma. əziyyət vermə. izac

NARAHATÇILIQ VERMƏ : Turuz Farsca - Türkce

gərgitmə dincsiz, dişsiz edmə

NARAHATÇILIQ VERMƏ : Turuz Farsca - Türkce

unaltma qarışdırma

NARAHATÇILIQ VERMƏ : Turuz Farsca - Türkce

qıcıqlama qısıqlama. qısqıqlama. qasqıqlama