Multilingual Turkish Dictionary

NATİRİ

NATİRİ : Turuz Dictionary

-nadiri taxda görüb abbası qundaqda. (deyim). (eşib əşmiş, dünya görmüş)

NATİRİ : Turuz Dictionary

-nadiri taxda görüb abbası qundaqda. (deyim). (eşib əşmiş, dünya görmüş)