Multilingual Turkish Dictionary

NATƏMAM

NATƏMAM : Turuz Farsca - Türkce

alayarımçıq alayarım. çalayarım. çalabur. əksikli. əsgikli. azıl. azlı. azınlı. azılcı. azıq. kəmik. kəmit. qalıqlı. çəntik. çantıq. çaltıq. kəntik. kərtik. kantıq. qantıq. kitikli. qıtıqlı. qırıqlı. qısırlı. qusurlu. qopuq. çala. çalaqıt. naqis. nuq

NATƏMAM : Turuz Farsca - Türkce

kəsgit kəsgik. əsgik. naqis

NATƏMAM : Turuz Farsca - Türkce

əksik kəsgit. kəsgik. əsgik. naqis. namükəmməl