Multilingual Turkish Dictionary

NATƏVANİ

NATƏVANİ : Turuz Farsca - Türkce

aşarıqsızlıq. qaqlıq

NATƏVANİ : Turuz Farsca - Türkce

itginlik

NATƏVANİ : Turuz Farsca - Türkce

gəvşəklik

NATƏVANİ : Turuz Farsca - Türkce

gücsüzlük