Multilingual Turkish Dictionary

NATARAZ

NATARAZ : Azerbaijani English Dictionary

s.
clumsy, awkward;
[yekəpər] huge, gigantic; nataraz adam a huge man*, a giant; nataraz qadın a huge woman*

NATARAZ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. [fars.]
Kobud(ca), yeke, biçimsiz. Nataraz adam.
Pəri xanım göz-lərini açıb gördü ki, evin ortasında nataraz birpəhləvan oturub. (Nağıl). [Qurban:] çox böyük işə girişirsən, Telli, orada elə nataraz kötüklər var ki. Ə.Memmedxanlı. // ümumiy-yetle, iri, yeke, cüsseli, azman. Deyirlər ki, [Koroğlu] çox nataraz adamdı. "Koroğlu".
məc. Kobud, yöndemsiz, yonulmamış, yontalanmamış. Natarazın (is.) biridir.