Multilingual Turkish Dictionary

NATAS

NATAS : Turuz Dictionary

nadas. yatas. ayiş. kələmiq. kalamıq. kələmiyə bıraxılmış topraq. sürgaltı. sürgüaltı

NATAS : Turuz Dictionary

nadas. yatas. ayiş. kələmiq. kalamıq. kələmiyə bıraxılmış topraq. sürgaltı. sürgüaltı