Multilingual Turkish Dictionary

NATURAL OBSTACLE

NATURAL OBSTACLE : English Turkish military

TABİİ ENGEL:Bir mıntıkada askeri manevra ve harekata engel olan her türlü tabii arıza. Bir tabii engel; çöl, dağ, ırmak, bataklık, orman vesaire olabilir