Multilingual Turkish Dictionary

NAXOŞLUĞUN

NAXOŞLUĞUN : Turuz Farsca - Türkce

iğdin dərdin. mərizliyin.-sökəl iğdin savradı: xəsdə ağrın (naxoşluğun) sovdu