Multilingual Turkish Dictionary

NAYİB RƏYİS

NAYİB RƏYİS : Turuz Farsca - Türkce

yoğruş xandan bir dərcə aşağı olan başçı