Multilingual Turkish Dictionary

NAYİL OLMAQ

NAYİL OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

çatdırmaq

NAYİL OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

çatmaq

NAYİL OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

ərişmək

NAYİL OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

üsrüşmək

NAYİL OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

yetişmək

NAYİL OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

aşamaq aşılmaq. aşırılmaq. ötülmək. (amacına, sonuca, diləyinə çatmaq)

NAYİL OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

ərtirmək ərdirmək.
sənin qoşuğuva ərdirəmədim: sənin vüsalına nayil olmadım

NAYİL OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

aşmaq ərişmək. çatmaq.
istədiklərinə aşamaz.
sizə böyük aşıc çatışlar dilərəm

NAYİL OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

dəğişmək irşilmək. ərşilmək.
istəyinə dəğişmədi: diləyinə yetə almay qaldı.
dəğişmədən köprüyə, çıxmaz sözü ərənin: (iş çətinliyə, son dərcəyə, dar yerə yetişmədən, kişilər ara, dalaş çətin çıxar.
diləklərə dəğişmək: irşilmək. ərşilmək. çatılmaq

NAYİL OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

edinmək nail olmaq.
onu almağı ediniblər: onu almağa nayil olublar

NAYİL OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

irişmək nərsiyə əl çatmaq

NAYİL OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

görmək
susamuyan suyu görməz