Multilingual Turkish Dictionary

NAYMIT

NAYMIT : Turuz Dictionary


naymıt olma: qoysanma. üzülmə. mə'yus olma.
evrən iki günlük, bir gün sənə qarşı, bir gün sənə yarşı. sənlə oldu boysanma, sənə oldu qoysanma, evrən ikiymiş, sonda bitirmiş. (qarşı: əleyh. aykır. zidd). (yarşı: ləh. tərəf). (boysanma: qurranma)

NAYMIT : Turuz Dictionary


naymıt olma: qoysanma. üzülmə. mə'yus olma.
evrən iki günlük, bir gün sənə qarşı, bir gün sənə yarşı. sənlə oldu boysanma, sənə oldu qoysanma, evrən ikiymiş, sonda bitirmiş. (qarşı: əleyh. aykır. zidd). (yarşı: ləh. tərəf). (boysanma: qurranma)