Multilingual Turkish Dictionary

NAZ KƏRDƏN

NAZ KƏRDƏN : Turuz Farsca - Türkce

oğunuş nazlanış.oğunma, nazlanma istəyi. qırcanma. əzilmə