Multilingual Turkish Dictionary

NAZMEN

NAZMEN : Turkish Risale

Nazım olarak, manzume halinde. Sıralı ve tertibli olarak

NAZMEN : Ottoman Turkish

Nazım olarak, manzume halinde. Sıralı ve tertibli olarak