Multilingual Turkish Dictionary

NBC DEFENSE

NBC DEFENSE : English Turkish military

NBC SAVUNMASI:Nükleer, Biyolojik ve kimyasal savunmanın müştereken geçtiği bir terim. Bu terim, ABD'nin taarruz harekatlarının kapsamında kullanılmayabilir