Multilingual Turkish Dictionary

NEÇƏQ

NEÇƏQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

neçək. kaçıq. kəmmi. (# necək: nəcük. nətük. keyfi. )

NECƏQ : Turuz Dictionary

necək. nədir.
adın necək: adın nədir.
sənəkə necək: səninki nədir

NECƏQ : Turuz Dictionary

necək. nədir.
adın necək: adın nədir.
sənəkə necək: səninki nədir