Multilingual Turkish Dictionary

NEÇƏTİR

NEÇƏTİR : Turuz Dictionary

neçədir.
arzı yolları neçədir neçə

NEÇƏTİR : Turuz Dictionary

-yaşız neçədir: kaçlısız. hançı il doğumusuz

NEÇƏTİR : Turuz Dictionary

neçədir.
arzı yolları neçədir neçə

NEÇƏTİR : Turuz Dictionary

-yaşız neçədir: kaçlısız. hançı il doğumusuz