Multilingual Turkish Dictionary

NEÇƏTƏ

NEÇƏTƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

neçədə. kaçda. haçan.qaçan. kaçan. qayçan.
kaçda yatısın

NECƏTƏ : Turuz Dictionary

-açdırmağa gәrәk yox, hər nə sənə açıqdır, bütün ürək vermişdim, gör necədə yarıqdır

NECƏTƏ : Turuz Dictionary

-açdırmağa gәrәk yox, hər nə sənə açıqdır, bütün ürək vermişdim, gör necədə yarıqdır