Multilingual Turkish Dictionary

NEAR REAL TIME

NEAR REAL TIME : English Turkish military

YAKLAŞIK GERÇEK ZAMAN:Otomatik işlemin ve bir olayın oluşu ile diğer bazı mevkilerde bu bilginin alınışı arasındaki görüntünün neden olduğu gecikme. Bak. " real time; reporting time interval"