Multilingual Turkish Dictionary

NECƏLİQ

NECƏLİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

necəlik.san

NECƏLİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

netəlik. nətürlük. dirim. özənti. keyfiyyət. başqalıq. xisusiyyət. vəsf. tə;rif. qoltuq. tosif. keyfiyyət. (# neçəliq: kəmmiyyət)

NECƏLİQ : Turuz Dictionary

-necəlik neçəlik sormadan, ağına bozuna baxmadan tutduğun qoparan, yetdiyin çırpan: orsa porsa vuran. savsaqlayan

NECƏLİQ : Turuz Dictionary


necəlik varki nəçəlik basar, gözü işlətsən, beynivi açar. (keyfyyət kəmmiyyəti , bilik, biləyi basar).
necəlik varki nəçəlik basar, gözü işlətsən, beynivi açar. (keyfyyət kəmmiyyəti , bilik, biləyi basar)

NECƏLİQ : Turuz Dictionary

necəlik. qılab. netəlik. qılıq. darağ. biçim. oran. qırama. qıranda. yardış. yarpış. arxa. yarqa. keyfiyyət.
bu gördüyün dosdumu nə qılabda gördün.
çox qılablı bilim yiyəsi

NEÇƏLİQ : Turuz Dictionary

neçəlik. say. sayı. san. sana. kantitə. kəmiyyət

NEÇƏLİQ : Turuz Dictionary

neçəlik. kaçalıq. kaçlıq.
nə ölçüdə. nə dərcədə. nə oranda. nə qıyratda. nə sayıda. nə sanada. nə nümrədə. nə şumarədə.
kaçalıq paket istərsiz. kaçalıq başmaq geyirsiz.
kaçlıq içgidir.
nə dəğərdə. nə ağırda. nə qanada. nə dəğişdə. nə qiymətdə. n

NECƏLİQ : Turuz Dictionary

-necəlik neçəlik sormadan, ağına bozuna baxmadan tutduğun qoparan, yetdiyin çırpan: orsa porsa vuran. savsaqlayan

NECƏLİQ : Turuz Dictionary


necəlik varki nəçəlik basar, gözü işlətsən, beynivi açar. (keyfyyət kəmmiyyəti , bilik, biləyi basar).
necəlik varki nəçəlik basar, gözü işlətsən, beynivi açar. (keyfyyət kəmmiyyəti , bilik, biləyi basar)

NECƏLİQ : Turuz Dictionary

necəlik. qılab. netəlik. qılıq. darağ. biçim. oran. qırama. qıranda. yardış. yarpış. arxa. yarqa. keyfiyyət.
bu gördüyün dosdumu nə qılabda gördün.
çox qılablı bilim yiyəsi

NEÇƏLİQ : Turuz Dictionary

neçəlik. say. sayı. san. sana. kantitə. kəmiyyət

NEÇƏLİQ : Turuz Dictionary

neçəlik. kaçalıq. kaçlıq.
nə ölçüdə. nə dərcədə. nə oranda. nə qıyratda. nə sayıda. nə sanada. nə nümrədə. nə şumarədə.
kaçalıq paket istərsiz. kaçalıq başmaq geyirsiz.
kaçlıq içgidir.
nə dəğərdə. nə ağırda. nə qanada. nə dəğişdə. nə qiymətdə. n