Multilingual Turkish Dictionary

NECƏSİZ

NECƏSİZ : Turuz Dictionary

qaleysiz

NECƏSİZ : Turuz Dictionary

nəcürsüz. qandaysız. kefiz. hal əhval.
hal yağday?. vəziyət zad?. kef əhval?

NECƏSİZ : Turuz Dictionary

-necəysiz. qaleysiz

NECƏSİZ : Turuz Dictionary

qaleysiz

NECƏSİZ : Turuz Dictionary

nəcürsüz. qandaysız. kefiz. hal əhval.
hal yağday?. vəziyət zad?. kef əhval?

NECƏSİZ : Turuz Dictionary

-necəysiz. qaleysiz