Multilingual Turkish Dictionary

QAÇINŞIMAQ

QAÇINŞIMAQ : Turuz Dictionary

-işdən qaçınşımaq, qaçışmaq: qəycirmək. əğilmək. bükülmək. burulmaq. qıvrışmaq. vazınşınmaq. qacırışımaq. qaycırışımaq, qacırşımaq. qaycırşımaq. qacırı, qaycırı, qayırı bükmək, boğmaq. qıcırı, qıycırı, qıyırı bükmək. qıcırın, qıycırın, qıyırın bükmək. qıcır, qıycır, qıyır bükmək. qıcırım, qıycırım, qıyırım bükmək, boğmaq

QAÇINŞIMAQ : Turuz Dictionary

-işdən qaçınşımaq, qaçışmaq: qəycirmək. əğilmək. bükülmək. burulmaq. qıvrışmaq. vazınşınmaq. qacırışımaq. qaycırışımaq, qacırşımaq. qaycırşımaq. qacırı, qaycırı, qayırı bükmək, boğmaq. qıcırı, qıycırı, qıyırı bükmək. qıcırın, qıycırın, qıyırın bükmək. qıcır, qıycır, qıyır bükmək. qıcırım, qıycırım, qıyırım bükmək, boğmaq