Multilingual Turkish Dictionary

QAÇINMAMAQ

QAÇINMAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

sakınmamaq. gərmək
göğüs gərmək

QAÇINMAMAQ : Turuz Dictionary


(çətinlikdən, qıyınlıqdan qaçınmamaq).
duruma görən , işini görən. (duruma görən: vəziyyətə nisbət)

QAÇINMAMAQ : Turuz Dictionary


(çətinlikdən, qıyınlıqdan qaçınmamaq).
duruma görən , işini görən. (duruma görən: vəziyyətə nisbət)