Multilingual Turkish Dictionary

QAÇIRIQ

QAÇIRIQ : Turuz Dictionary

qaçrıq. qaçıq. birdən başlayan, tutan tufan, güclü yel. fırtına. bora. boran. bura. buran. dalqat. dalqaş. dalqum

QAÇIRIQ : Turuz Dictionary

qaçrıq. qaçıq. birdən başlayan, tutan tufan, güclü yel. fırtına. bora. boran. bura. buran. dalqat. dalqaş. dalqum