Multilingual Turkish Dictionary

QAÇTA

QAÇTA : Arin Turkish Etimology Dictionary

kaçda. haçan.qaçan. kaçan. qayçan. neçədə.
kaçda yatısın

QAÇTA : Turuz Dictionary


iti qaçda tez uğra, dan atmamış gün batar. (ömür qısa).
iti qaçda tez yorul, yavaş yürü gec yorul

QAÇTA : Turuz Dictionary


iti qaçda tez uğra, dan atmamış gün batar. (ömür qısa).
iti qaçda tez yorul, yavaş yürü gec yorul