Multilingual Turkish Dictionary

QAİDƏ

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

altlıq

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

anayasa əsasi qanun

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

atlıq

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

ayaq

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

ayaqlıq

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

aybaşı

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

aybat aybaşı. dişilərin ayda bir kərə qan itirmələri. reql. peryod

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

elçik (beli açıq). aybaşı. peryod

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

inə

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

inək

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

inət

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

ini

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

init

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

iti

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

urmul

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

uyurmul

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

ünyə

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

çəki

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

daban

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

dayaq

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

dayal qayda. bon. bünyə. bün.
kürsü daşı: yapılarda kök daşı

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

daynac

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

dizgə

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

dizgi

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

durac

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

durat

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

durbaş

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

düzən

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

düzgü

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

düzgün

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

düzqin

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

düzük

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

görənək

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

göstərgə

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

göstəri

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

ilkilkə ilk ilkə

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

ilkin yasa

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

kürsi

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

kürsü

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

qada

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

qadal

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

qadınların adət xəstəliyi

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

qadınların yörəlgə

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

qanbar (qan bar). heyz

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

qanıl

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

qayda qoyta. nərsənin qayılan, qoulan, dayaq yeri.
qoyta qoymaq: qaydanı pozma: qaydanı pozma

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

qaynaq

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

qon

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

qona

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

qonat

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

qonun

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

qoy

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

qoya

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

qoyat

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

qoyun

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

qural yerəl

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

qural

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

qursı

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

minə

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

minək

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

minət

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

mini

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

minit

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

oğur nəsəq. nizam. ayin

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

oran

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

oranc

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

otrac

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

otraq

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

oturum

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

ölçü

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

örəkə

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

örkə

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

örük qayda.
örkəyə yad.
bu söz örükə say gəlmir: cür gəlmək

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

sağıl həncar. usul. rah. dəsduri

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

sanğ

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

təməl zanq (əsasi qanun: ata yol)

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

təməl

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

tör

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

törə

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

tuğ

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

türə

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

uyaq

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

yasa

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

yasaq nəsəq. nizam. ayin. adət xəstəliyi. qanun. qərar. dəsturuləməl

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

yasal

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

yasay

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

yasta

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

yastan

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

yendər

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

yol

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

yonat

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

yonta

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

yosun

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

yönət

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

yöntə

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

yöntəm

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

yörəlgə

QAİDƏ : Turuz Farsca - Türkce

yusun qərar. nəsəq. isul. usul. nizam. dəsdur. ürf. hökm. höküm. hükm. hüküm. ayin.
qurala uman qurulur, quralsız qalan cumulur

QAİDƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.]
köhn. Bir şeyin altlığı, ayaqlığı, oturacağı. Sütunun qaidəsi. Gül-danın qaidəsi.
B a x qayda. [Ağa Hüseyn Xelile:] Mən istəyirəm ki, ticarətin hər bir yolunu və qaidə-sini sənə öyrədim. Ə.Haqverdiyev.