Multilingual Turkish Dictionary

QAİDƏSİ

QAİDƏSİ : Turuz Farsca - Türkce

yastanı
hər nəyin qabarıq, ənli olan otracağı, yastanı, qaidəsi: göt. qonba. qomba. onba. omba