Multilingual Turkish Dictionary

QAİMƏ

QAİMƏ : Turuz Farsca - Türkce

ayaqda

QAİMƏ : Turuz Farsca - Türkce

dik olan doğru

QAİMƏ : Turuz Farsca - Türkce

dik

QAİMƏ : Turuz Farsca - Türkce

dikə

QAİMƏ : Turuz Farsca - Türkce

dikmə

QAİMƏ : Turuz Farsca - Türkce

dikmət

QAİMƏ : Turuz Farsca - Türkce

doğru

QAİMƏ : Turuz Farsca - Türkce

quni

QAİMƏ : Turuz Farsca - Türkce

tikmə

QAİMƏ : Turuz Farsca - Türkce

tikmət

QAİMƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.]
Alıcıya gönderilen ve ya buraxılan malların adı, növü, miqdarı, qiymeti yazılmış siyahını gösteren sened.
köhn. Uzun kağız üzerinde yazılmış
emrname.
Qılıncın desteyi.