Multilingual Turkish Dictionary

QAİMƏ ZAVİYƏ

QAİMƏ ZAVİYƏ : Turuz Farsca - Türkce

doğru açı

QAİMƏ ZAVİYƏ : Turuz Farsca - Türkce

doğru küncək (< kov)

QAİMƏ ZAVİYƏ : Turuz Farsca - Türkce

quni dürc doğru küncək (< kov)

QAİMƏ ZAVİYƏ : Turuz Farsca - Türkce

sağday

QAİMƏ ZAVİYƏ : Turuz Farsca - Türkce

sayaq

QAİMƏ ZAVİYƏ : Turuz Farsca - Türkce

sıyaq