Multilingual Turkish Dictionary

QABİLİ İSTİFADƏ

QABİLİ İSTİFADƏ : Turuz Farsca - Türkce

aşıtay işlətilə bilir. kullanla bilir

QABİLİ İSTİFADƏ : Turuz Farsca - Türkce

yarıtlı
hər yerdə yarıtlı arac